De website e-Box Enterprise gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Wat is het Meldpunt?

Het Meldpunt voor een Eerlijke Concurrentie is een centraal punt waar u als burger, onderneming of organisatie een melding kunt doen wanneer u vermoedt dat een burger of onderneming sociale fraude pleegt. Speciaal voor professionele gebruikers is er een beveiligde toegang. Bijvoorbeeld voor: werknemers- en werkgeversorganisaties, OCMW's, steden en gemeenten, andere openbare instellingen, enz.

De meldingen zullen aan de bevoegde diensten worden overgemaakt om na te gaan of de wetgeving, die zij moeten controleren, werd overtreden.

Het Meldpunt registreert ook meldingen van klokkenluiders. In overeenstemming met de klokkenluiderswet en het bijhorende uitvoeringsbesluit is de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) Nieuw venster de bevoegde instantie voor het ontvangen van die meldingen van klokkenluiders in de strijd tegen sociale fraude. Raadpleeg voor meer informatie de pagina over uw bescherming als klokkenluider.

Wat meldt u hier?

U kunt de volgende zaken melden:

 • oneerlijke concurrentie/sociale dumping
 • problemen met uw verloning, arbeidsduur en jaarlijkse vakantie
 • zwartwerk
 • uitkeringsfraude door niet-aangegeven samenwoonst/verhuis
 • problemen rond het welzijn op het werk
 • arbeidsgerelateerde discriminatie
 • economische uitbuiting/mensenhandel
 • fraude met kinderbijslag
 • fraude in de (manuele) carwash-sector
 • coronafraude, zoals schending van tijdelijke werkloosheid en misbruik van het overbruggingsrecht.

Geen anonieme meldingen

Anonieme aangiftes worden niet behandeld. Het gebruik van een valse identiteit is strafbaar. Wanneer u iets meldt, moet u zich als volgt identificeren:

 • Burger: met uw naam, rijksregisternummer en e-mailadres
 • Onderneming: met uw ondernemingsnummer en e-mailadres
 • Gemachtigde professionele partner: met uw elektronische identiteitskaart en e-mailadres

Uw identiteit wordt beschermd

De sociaal inspecteurs mogen uw identiteit aan niemand bekendmaken – zelfs niet voor een rechtbank – tenzij u uitdrukkelijk uw toestemming geeft. Ook aan een werkgever of zijn vertegenwoordiger mogen ze niet zeggen dat hun onderzoek is opgestart op basis van uw melding.

Hulp nodig?

 • Hebt u geen toegang tot de toepassing? Neem contact op met de lokale beheerder van uw onderneming of met het Contactcenter.
 • Hebt u een technisch probleem? Neem contact op met het Contactcenter.

Het Contactcenter is bereikbaar van maandag tot vrijdag, van 7 uur tot 20 uur, op het nummer 02 511 51 51. Buiten deze uren kunt u vragen om teruggebeld te worden. Een operator van het Contactcenter belt u dan de volgende werkdag op.

naar boven